Forsiden    Billedarkiv    Bestilling    Fotografen    Galleri    Folk & Fjord    Butik    Kontakt
Levering
Priser
Handelsbetingelser

 Handelsbetingelser:

Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål, og betalingen gælder kun for engangs reproduktion.

Billedmaterialet må ikke udlånes, og udnyttelsesretten må ikke overdrages eller videresælges uden aftale med mig.
Hvis en sådan aftale foreligger, skal prislisten respekteres under alle forhold.

Ved enhver aftalt videreudnyttelse skal der fremsendes en specificeret opgørelse over de anvendte billeder med oplysning om data for anvendelsen, salgspris/bruger ect.
Dette gælder også billeder fremsendt i udvalg.

Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret.

Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse.

Manipulation af billeder må ikke finde sted uden mit samtykke.
Ved kommercielt brug af et billede, påhviler det brugeren at sikre sig den fornødne tilladelse fra de afbillede personer.

Billeder fra arkiv, der har været offentliggjort og/eller genanvendt, skal automatisk afregnes senest 30 dage efter brug, f. eks. ved at sende et eksemplar af publikationen til:

Pressefotograf Marianne Andersen, Vesterled 4, 956o Hadsund.

I forbindelse med al offentliggørelse skal fotonavn anføres
(Foto: Marianne Andersen).

Pressefotograf • Marianne Andersen • Vesterled 4 • 9560 Hadsund • Tlf.: 9857 1959 • Mobil: 4053 4959